Bölümümüz 2017-2018 eğitim-öğretim yılı itibariyle ilk kez öğrenci almıştır. Arkeoloji bölümü insanlık tarihini aydınlatarak kültürel ve evrensel değerlere sahip çıkan, bu değerlerin muhafazasını sağlayacak Arkeologlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Arkeoloji, tarihte en eski medeniyetlerden kalan kültürel mirası (yapı ve şehir kalıntılarını, anıtları, eşyaları vb.) inceleyen ve ortaya çıkarılan eserler üzerinden bu medeniyetler üzerine bilim üreten bir disiplindir. İnsanlık tarihinin %99’undan fazlası, tarih yazımı yapmayan tarih öncesi kültürlerde gerçekleşmiştir. Yazılı kaynakların olmadığı tarih öncesi toplumları incelemenin yolu Arkeoloji ile mümkündür. Arkeoloji, geçmiş hakkında daha fazla bilgi edinmek için toplanan verilerin incelenmesi, kazı ve nihai olarak analiz edilmesini içerir. Bunun yanında yazının kullanıldığı dönemlere dair yazılı kaynaklardan istifade ederek tarih çağlarına ait dönemlerin aydınlatılmasını sağlamaktadır. Bu anlamda Arkeoloji farklı dönem ve kültürleri inceleyen Tarih Öncesi, Klasik Arkeoloji ve Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi anabilim dallarına ayrılmaktadır.

Eski Yunanca kelimeler “arkhaios” (eski) ve “logos” (bilim) kelimelerinin birleşiminden meydana gelmiştir. Bu bilim ile ilgilenen ve araştırma yapanlara Arkeolog denir. Arkeologlar ortaya çıkarılan eserleri inceleyerek bunları tarihlerine, topluluk ve medeniyetlerine ve cinsine göre ayırarak insanlık tarihine katkı sunacak veriler haline getirirler. Bunu yaparken Antropoloji, tarih, sanat tarihi, etnoloji, coğrafya, jeoloji, edebiyat tarihi, dilbilim, semiyoloji, fizik, kimya, istatistik, paleografi, paleontoloji, paleozooloji ve paleobotanik gibi disiplinlerle ilişki içindedir.