Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi H. Asena KIZILARSLANOĞLU, Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ile Purdue Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nicholas RAUH Başkanlığında yürütülen “Dağlık Kilikia Bölgesi Arkeolojik Yüzey Araştırması Projesi”ne katıldı. Alanya Müzesi’nde çalışmaları tamamlanan projenin verileri Purdue Üniversitesi Web Sayfasında Online olarak yayınlanacaktır.

2