Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi, Arkeoloji Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi H. Asena KIZILARSLANOĞLU, Tarih Bölümü Öğretim Elemanlarından Arş. Gör. Sinem DEMİR, Arş. Gör. Okan DEMİR ve Arkeoloji Bölümü öğrencilerinden Vasif SHUKUROV ile birlikte, Kazı Başkan Yardımcılığını yürüttüğü, Mersin’de bulunan Elaiussa Sebaste Antik Kenti Kazı Çalışmalarına katıldı. Kültür ve Turizm Bakanlığının izni ile Roma Sapienza Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Annalisa POLOSA Başkanlığında; İtalya Dışişleri Bakanlığı, Sapienza Üniversitesi ve Mersin Büyükşehir Belediyesinin maddi desteği ile yürütülen Elaiussa Sebaste Kazı çalışmalarına Arkeolog, Mimar, Antropolog, Arkeozoolog, Topograf, Epigraf, Restoratör ve öğrencilerden oluşan, Türk ve İtalyan 23 kişilik bir ekip ile devam edilmektedir.

  Bahsi geçen kazı ve proje çalışmaları, Kastamonu Üniversitesi’nin interdisipliner bir çalışma anlayışı ile yurtdışındaki Üniversitelerde de temsil edilmesi açısından önem arz etmektedir.

3

4