2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 17 ve 18'inci ve Üniversitelerde Akademik TeşkilatYönetmeliği’nin 9/b-2'inci maddeleri gereğince, Fakülte Yönetim Kurulumuzda boş bulunan profesör üyeliği için Fakülte Kurulu Üyelerince yapılan seçimde, Felsefe Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. YavuzUNAT, yeniden Fakülte Yönetim Kurulu Üyeliğine seçilmiştir.