Kastamonu Üniversitesi, Fen-Edebiyat Fakültesi, Bilim Tarihi Bölümü, Felsefe Bölümü ve Kastamonu Üniversitesi Felsefe ve Bilim Tarihi Topluluğu tarafından düzenlenen ve Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı tarafından desteklenen “Prof. Dr. Fuat Sezgin Anısına Bilim Tarihi ve Bilim Tarihi Yazıcılığı Çalıştayı” 17 Ekim 2019 tarihinde Kastamonu Üniversitesi, Bilgehan Bilgili Kütüphanesi Büyük Salonunda yapıldı.

  Programa Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı üyesi Dr. Detlev Quintern "Fuat Sezgin and the Rewriting of the History of Cartography" adlı konuşmasıyla katıldı. Quintern konuşmasında Prof. Dr. Fuat Sezgin’in kartografya tarihi konusunda ulaştığı sonuçları ele aldı ve 12 ve 16. yüzyıllar arasında Batıda kullanılan haritaların daha önce Müslüman coğrafyacılardan nasıl yararlandıklarını gösterdi.

  Çalıştayın ilk oturumunun başlığı “Türkiye’de Bilim Tarihi Çalışmaları” idi ve oturum başkanlığını Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz’ın yaptığı bu oturumda Prof. Dr. Yavuz Unat Türkiye’de bilim tarihi çalışmalarının tarihsel gelişimi ele aldı. Gazi Üniversitesi’nden çalıştaya katılan Prof. Dr. Ayten Aydın Koç Osmanlı kimya tarihçiliğini değerlendirdi.  Doç. Dr. Bilal Yurtoğlu, çalışmalarından yola çıkarak bilim tarihi yazıcılığını değerlendirdi. Ankara Üniversitesi’nden Doç. Dr. İnan Kalaycıoğulları ise bilim tarihi yazıcılığını ele alarak bir örnekle konuyla ilgili yanlışları ele aldı.

  Çalıştayın oturum başkanlığını Doç. Dr. Fatma Zehra Pattabanoğlu’nun yaptığı “Türkiye’de Bilim Tarihi Çalışmalarının Zorlukları” adlı ikinci oturumunda ise Dr. Öğr. Üyesi Ali Rıza Tosun (Kastamonu Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi İrem Aslan Seyhan (Bartın Üniversitesi), Doç. Dr. Ercan Salğar (Selçuk Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Müjdat Takıcak (Kastamonu Üniversitesi),  Dr. Öğr. Üyesi Semiha Betül Takıcak (Kastamonu Üniversitesi), Dr. Öğr. Üyesi Cüneyt Coşkun (Kastamonu Üniversitesi), Dr. Tuba Uymaz (Kastamonu Üniversitesi) konuşmalarını yaptılar. Bu oturum bilim tarihi alanında çalışan genç araştırmacılara ayrılmıştı ve bu araştırmacıları konuyla ilgili karşılaştıkları güçlükleri ele alarak önerilerini sundular.

  Oturum başkanlığını Prof. Dr. Ahmet Kaçar’ın yaptığı son oturum olan “Türkiye’de Bilim Tarihi Çalışmaları; Problemler ve Öneriler” oturumda ise konuyla ilgili değerlendirmeler yapıldı. Prof. Dr. Remzi Demir (Ankara Üniversitesi), bilim tarihi çalışmaları için kuramsal bir çerçeve önerdi. Doç. Dr. Fatma Zehra Pattabanoğlu bir felsefeci gözüyle bilim tarihi çalışmalarını değerlendirdi. Prof. Dr. Yavuz Unat ise çalıştayın genel bir değerlendirmesini yaparak bazı problemlere işaret etti. Genel olarak değerlendirildiğinde bilim tarihi yazıcılığında yeni kuramsal perspektiflerin oluşturulması, bilimlerin gelişiminin araştırılmasında bilim terimlerinin oluşturulması, karşılaştırılmalı yöntemin kullanılması ve bilim tarihi ve özellikle Türk bilim tarihine ilişkin ulaşılan sonuçların yaygınlaştırılması yani gençlere aktarılması konusunda fikir birliğine varıldı. 

  Çalıştayımıza destek veren Prof.Dr.Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı’na, Üniversitemiz Rektörlüğüne, Fakültemize, Bölümümüz elemanlarına ve bölümüz öğrencilerine ayrıca teşekkür ediyoruz.

Prof. Dr. Yavuz UNAT

Doç. Dr. Bilal Yurtoğlu

1

2

3

5