Milli mücadelenin 100. yılı etkinlikleri kapsamında Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi tarafından “Milli Mücadelenin 100. Yılında İstiklal Yolu ve Yiğit İnebolu Paneli” 21 Ekim 2019 tarihinde Kastamonu Üniversitesi Bilgehan Bilgili Kütüphanesi Konferans Salonunda düzenlendi.

Panel düzenleme kurulu adına Üniversitemiz Fen-Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz açılış konuşmasını irad etmiştir. Yılmaz konuşmasında; İnebolu’nun Milli mücadele döneminde Kastamonu denildiğinde ilk akla gelen vilayetlerden birisi olduğunu vurgulamıştır. İstiklal Savaşı sırasında İnebolu-Kastamonu-Ankara hattının önem kazanmasıyla Ankara’yı denize bağlayan en yakın ve en güvenli pencerenin İnebolu olduğunun altını çizerek Atatürk’ün bu güzergâh için “gözüm cephede, kulağım İnebolu’da” dediğini hatırlatmıştır. Savaş yıllarında temin edilen silah, mühimmat ve teçhizatın, en güvenli limanlardan birisi olan İnebolu aracılığıyla cepheye sevk edildiği ve bu sevkiyat sırasındaki fedakârlık örnekleri bir kez daha dile getirilmiştir.

Oturum başkanlığını Hacettepe Üniversitesi emekli öğretim üyesi Prof. Dr. Sadık Erik’in yaptığı panelde, Kastamonu Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mehmet Serhat Yılmaz “Milli Mücadelede Kastamonu”, Türkiye Barolar Birliği Başkan Yardımcısı Avukat Hüseyin Özbek “Kastamonulularda İstiklal Mücadelesi ve İstiklal Yolu Algısı”, Emekli Piyade Albay Atakan Köksal “İstiklal Savaşında İnebolu’nun Yiğitliği” ve Kastamonu Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğretim üyesi Dr. Mustafa Eski “Milli Mücadele ve İstiklal Yolu” başlıklı tebliğlerini sunmuşlardır. 

Milli Mücadelenin kazanılmasında İstiklal Yolu’nun öneminin, toplumun tüm kesimlerine aktarılması adına çeşitli projeler gerçekleştirilmesi ve bu sayede toplumsal hafızanın canlı tutulması konusunda fikir birliğine varılmıştır.

3

4

2

1