Mezun durumunda olan (lisans 4. sınıf ve ön lisans 2. sınıf) yabancı uyruklu

öğrenciler için 09.06.2020 tarihinde saat 14:00'da üniversitemiz Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezinin altyapısı kullanılarak online C1 seviyesinde Türkçe Yeterlilik Sınavı yapılacaktır. Sınava

katılmak isteyen öğrencilerin 05.06.2020 saat 17:00'a kadar Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma

Merkezi "tomer.kastamonu.edu.tr" yer alan ön kayıt başvuru formunu doldurmaları gerekmektedir.