KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ                                                                                                   

   YAZ OKULU EĞİTİM-ÖĞRETİM YÖNETMELİĞİ

 

Farklı bir fakülte/yüksekokuldan veya farklı bir üniversiteden ders alma

MADDE 14 – (1) Öğrencinin kayıtlı bulunduğu fakülte/yüksekokulunda ders açılmadığı takdirde, öğrenci bu dersi, Üniversite içinde başka bir fakülte/yüksekokuldan alabilir. Bunun için diğer fakülte/yüksekokuldan alınacak dersin denkliğinin, içerik, dil, kredi ve saat açısından ilgili akademik birimin yönetim kurulu tarafından onaylanması gerekir.

 

(2) Öğrenci kayıtlı olduğu fakülte/yüksekokulda ders açılmadığı takdirde farklı bir üniversiteden de ders alabilir. Öğrencinin hangi üniversitelerden ders alabileceğine Üniversite Senatosu veya akademik birimlerin ilgili kurulları karar verir. Ders alınabilecek üniversiteler ilgili kurullar tarafından belirlenmediği takdirde öğrenci, ilgili yılda kayıtlı olduğu programın taban puanından daha yüksek bir programın verildiği üniversiteden ders alabilir. Öğrenci, farklı üniversiteden alınacak dersin müfredat, dil, kredi ve saatini ayrıca yaz okulu akademik takvimini içeren resmi belgeyi, önceden kendi fakülte/yüksekokuluna verir. Bunun yönetim kurulu tarafından uygun görülmesi halinde, farklı üniversiteden ders almak mümkün hale gelir.

(3) Farklı bir fakülte/yüksekokuldan veya farklı bir üniversiteden gönderilen başarı notları, ilgili kurullarca onaylandıktan sonra kayıtlara geçirilir.