Azerbaycan Cumhuriyeti tarafından 2021 yılının Genceli Nizamî Yılı ilan edilmesi dolayısıyla Kastamonu Üniversitesi ve Gence Üniversitesi tarafından

müşterek olarak 3 Mayıs 2021 tarihinde "Nizamî Gencevî ve Edebî Mirası" konulu panel düzenlendi.

Duyuru afişi