Başvurular 15.10.2021  Cuma günü mesai bitimine  kadar Öğrenci İşleri Birimine şahsen yapılacaktır.

 

2021-2022 Eğitim Öğretim Yılı Güz Döneminde; Kısmı Zamanlı Öğrenci Çalışma Başvurusu Şartları

a) Normal eğitim öğretim süresi içinde öğrenim görüyor olmak,

b) Kayıt donduran öğrenci veya yabancı uyruklu öğrenci olmamak,

c) Disiplin cezası almamış olmak,

d) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere çalıştırılacağı yükseköğretim kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak,

e) Yetim maaşı ve nafaka dışında asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak