T.C.

KASTAMONU ÜNİVERSİTESİ 

FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ

KALİTE KOMİSYONU TOPLANTI TUTANAĞI

                                                                                                                                              Tarih: 15/01/2020

   Fen-Edebiyat Fakültesi Kalite Komisyonu Grubu, 2019 yılı birim kalite raporunun oluşturulmasını görüşmek üzere, 15/01/2020 tarihinde,  Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Fatma Zehra PATTABANOĞLU başkanlığında toplanmıştır. Toplantıda; birim kalite raporunun beş alt başlığı olan Kalite Güvencesi Sistemi, Eğitim ve Öğretim, Araştırma ve Geliştirme, Toplumsal Katkı ve Yönetim Sistemi, fakültemiz faaliyetleri ile birlikte değerlendirilerek, söz konusu başlıklar kapsamında raporda kullanılacak fakültemiz etkinlikleri tespit edilmiştir. Katılımcı eğitim imkanlarının arttırılması ve geliştirilmesi, etkinliklerin fakülte ve bölüm sayfalarında eksiksiz yer alması, anketler yapılarak öğrenci ve akademik-idari personel durumunun izlenmesi, mezun öğrencilerimizin iş durumlarının takibi, akademik ve idari her toplantının tutanak altına alınması konuları üzerine çalışılması kararı alınmıştır. Bunun yanında, 2018 kalite raporu belirtilen hususların, 2019 yılındaki geçerlilikleri ele alınmış ve fakültemizde yapılan iyileştirmeler görüşülmüştür. 

PHOTO 2020 01 15 13 18 58 1

3

2