Bölümü

Öğrenci Numarası

Adı Soyadı

Dersin Kodu-Adı

Dersin Sorumlusu

Karar

BBY

185414006

Emir ÇAKAN

BY 305 Konu Başlıkları I

Prof. Dr. Hasan Sacit KESEROĞLU

KABUL

ÇTLE

195415026

İlknur GÜÇLÜ

ÇTL 127 Osmanlı Türkçesi I

Öğr. Gör. Asyanmu KEYOUMU

KABUL

 FELSEFE

 

205421012

Erhan ALBAYRAK

F 101 Felsefeye Giriş

Dr. Öğr.Üyesi Tuba UYMAZ

KABUL

F103 İlkçağ Felsefesi

Öğr. Gör. Dr.Çağlar KARACA

KABUL

F105 Klasik Mantık

Dr. Öğr.Üyesi Ali Rıza TOSUN

KABUL

F121 Edebiyat ve Felsefe

Doç Dr. Sibel KİBAR KAVUŞ

KABUL

F 123 Mitoloji

Prof. Dr. Hasan Sacit KESEROĞLU

KABUL

MATEMATİK

205412005

Simay BEĞTAŞ

M 101 Analitik Geometri I

Dr. Öğr. Üyesi Zafer ÜNAL

KABUL

TDE

195443046

Nurdan BEKAR

TDE 205 Klasik Türk Edebiyatı I

Prof. Dr. Abdullah AYDIN

KABUL

195413039

Duygu ÖZBAKIR

TDE 205 Klasik Türk Edebiyatı I

Prof. Dr. Abdullah AYDIN

KABUL

195413103

Serkan TEZGİDER

Halk Edebiyatına Giriş

Öğr. Gör Semra ALTIKULAÇ

RET

195443031

Betül SANGÜR

TDE 205 Klasik Türk Edebiyatı I

Prof. Dr. Abdullah AYDIN

RET