1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

 

 

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümünü seçen sevgili öğrencilerimiz,

 Öncelikle sizleri kutluyor, hoş geldiniz diyorum.

 Umut ve dileğimiz sizlerle birlikte verimli ve başarılı bir dört yıl geçirmektir. Bunu gerçekleştirirken de her şeyden önce sağlıklı ve mutlu bir yaşantının yanı sıra geleceğinizin olumlu yönde biçimlenmesi, başarılarınız en büyük istek ve dileklerimizin başında gelmektedir. Bu konuda sizlerin katkılarınız asıl payı alacaktır.

 Bilgi ve iletişim teknolojileriyle birlikte meslekler ve disiplinlerde olağanüstü bir değişim yaşanmaktadır. Bu değişim ve gelişim paralelinde bir kütüphane ve bilgi profesyonelinin mesleğinde ve toplumda başarılı olması için bir takım bilgi ve becerileri gerekli kılmaktadır. Bu gereklilik bağlamında Kastamonu Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi bölümünde her türlü bilgi ve belgenin düzenlenmesi ve erişimi, her türlü bilgi ve belge merkezinin kurulması ve yönetimi, bilgi gereksinimleri, hizmetleri ve kullanımı, mesleki etik ve bilgi politikaları gibi temel mesleki bilgi ve beceriler öğrenilecektir.  Bunun yanı sıra farklı bilişsel alanlarda etkin olarak çalışmanızı sağlayan bilgi teknolojileri ve çeşitli uygulamaları,  bilgi okuryazarlığı, bilim ve uygarlık tarihi, sosyal psikoloji, felsefe, iletişim, araştırma ve bilgi analizi, analitik ve eleştirel düşünme, yaratıcılık ve girişimcilik gibi sosyal bilgi, beceri ve tutumlar da edinilecektir.

 Bunun için sizlere önerimiz; Kastamonu Üniversitesini kazanan her öğrenciye sunulan “Hazırlık İngilizcesi” dersini seçmeniz olacaktır. “Hazırlık İngilizcesi”ni almak bir yıl yitirmek gibi görünse de bu dersi seçmeniz; derslerinizden iş başvuruları ve iş yaşantınıza kadar ciddi katkılar sağlayacaktır.

 Herşeyden önce yaşamda aradığınızı bulmanız ve birlikte güzel bir dört yıl geçirmemiz ümit ve dileklerimle her birinize sevgilerimi sunuyorum.

  

Prof. Dr. Hasan Keseroğlu 

Kastamonu Üniversitesi 

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü Başkanı


 

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü adı, 2002 yılında eski adı “Kütüphanecilik” ile “Arşivcilik” olan bölümlerinin önerisiyle, YÖK tarafından birleştirilmesiyle verilmiştir. Dünyada üniversite düzeyinde tarihsel geçmişi 1876’lara kadar uzanır. Türkiye’de ise, 1925’lerde kurslarla başlayan eğitim, ilk olarak Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi içinde 1954-1955 öğretim yılında“Kütüphanecilik Kürsüsü” olarak kurulur. Bu Bölümü İstanbul Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Marmara Üniversitesi, Atatürk Üniversitesi ve özel bir üniversite olarak Başkent Üniversitesi içinde kurulan “Kütüphanecilik”, “Arşivcilik” daha sonra da Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümleri izler. 2006 yılı ile birlikte Türkiye’nin pek çok yerinde kurulan özel ve kamu üniversiteleri içinde BBY Bölümlerinin kurulması hızlanır. Kastamonu Üniversitesi BBY Bölümü de Fen-Edebiyat Fakültesi içinde 2007’de kurulmuş, ancak ilk elemanını 2010 yılında almıştır.

Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü’nün temel amacı, araştırma ve uygulamaya ilişkin tüm süreçlerinde başarıyla yer alacak bilimsel ve etik anlayışa sahip, kendine güvenen ve sorgulayan, evrensel değerleri yerel değerlerle uzlaştırabilen, bilgi merkezleri için insan gücü (bilgi profesyonelleri) yetiştirmektir.

Vizyon

Vizyonumuz, bilimsel araştırma ayrıntılarına egemen, ulusal ve uluslararası düzeyde bilimsel gelişme ve uygulamaları izleyen ve değerlendiren, özgün ve bağımsız araştırmalar sonucunda edinilen bilgi ve deneyimleri toplumun yararına sunan bilgi profesyonelleri kazandırmaktır.

Misyon

Kastamonu Üniversitesi’nin misyon ve vizyonuna bağlı olarak, geçmişin deneyimlerini, bugünün gerçeği ve yarının gereğini harmanlayarak, bilgi ve iletişim teknolojileri ile uyumlu mesleki uygulamaları geliştirmek ve eğitim sürecini daha etkin kılmak.

Bilgi ve Belge Yönetimini Kimler Seçmelidir?

  • Bilgi okur yazarlığını destekleyen,

  • Yaşamboyu öğrenmenin gerekliliğine inanan,

  • Bireysel ve toplumsal bilgi gereksinimlerini önemseyen,

  • Toplumun her alandaki kalkınmanın temelinde bilgi bulunduğuna inanan, bu alanlar için gerekli bilgiyi seçmek, sağlamak, düzenlemek ve gereksinim duyanların yararlanmasına sunmak isteyen,

  • Bilgi teknolojilerini tanımak ve izlemek isteyen,

  • Bilimsel bilginin önemi ve gücüne inanan,

  • Gerçek bir araştırmacı olmak isteyen

  • Bilginin, genel kültürün, hoşgörünün, özgürlüğün merkezi durumundaki kütüphane, bilgi merkezi ve arşivlerde çalışmak isteyen herkes bu bölümü seçebilir…

Bilgi ve Belge Yönetimi