Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü üniversitemizde 2013 yılında kurulmuştur.
Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü Türkiye’de 1990’lı yıllardan sonra Sovyetler Birliği’nin dağılması sonucu Bağımsızlığını ilan eden Türk Cumhuriyetleri ile sosyal, tarihi ve milli bağları birleştirmek, yıllarca kardeş toplulukların arasında oluşan ayrılıkları gidermek için atılmış en büyük adımdır. Bu bölümün amacı; Orta Asya, Kafkaslar ve Dünyanın çeşitli yerlerinde bulunan Türk halklarını tanımak, yaşayışları bilmek, kültürel etkinlikleri hakkında bilgi sahibi olmak ve Türkler arasındaki etkileşimi artırmaktır.
Bu bölümden mezun olan öğrenciler Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı liselerde, Devletin çeşitli kurum ve kuruluşlarında, Türk Cumhuriyetlerinde ve çeşitli kurum ve kuruluşlarında çalışabilirler.