Coğrafya Bölümümüz; objektif düşünen, aktif, üretici, yeniliklere açık Türkiye’yi, Türk Dünyası’nı ve Dünya coğrafyasını bilen, çevre - insan ilişkisi kurabilen çağdaş ve modern coğrafya eğitimi almış üstün nitelikli coğrafyacılar yetiştirmeyi hedeflemektedir.
Coğrafya programının amaçları arasında, çeşitli kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek CBS alanında uzmanlaşmış elemanlar yetiştirmek de bulunmaktadır.
İş olanakları:
Coğrafi Bilgi Sistemi (CBS), arazi kullanımı ve planlaması, haritalama, çevre analizi değerlendirilmesi, çevresel yönetim, şehir ve bölge planlaması, Meteoroloji, MTA, DSİ ve CBS programlarının kullanıldığı kamu ve özel sektöre ait kurumlarda çalışabilirler. Devlet okullarında (Pedagojik formasyon sertifikası aldıktan sonra) ve özel okullarda coğrafya öğretmeni unvanıyla mesleğin sorumluluğunu taşıyabilecek bilgi ve beceriye sahip bireyler olarak da görev yapabilirler.

 • Öğretmen,
 • Araştırmacı-uygulayıcı-planlamacı bireyler olarak gerekli bilgi ve beceriye sahiptirler.
 • Maden Tetkik Arama Enstitüsü,
 • Devlet Su İşleri,
 • Köy Hizmetleri,
  Orman Genel Müdürlüğü,
 • Karayolları,
 • Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü,
 • Devlet İstatistik Enstitüsü,
 • Devlet Planlama Teşkilatı,
 • Turizm Bakanlığı, Çevre Bakanlığı gibi kurumlarda istihdam edilebilir.
 • Bölge planlama çalışmalarında ve yerel yönetimlerin planlama faaliyetlerinde görev yapabilmektedir- bu kurumlarda mutlaka coğrafyacıların değerlendirilmesi gerekmektedir.