MİSYONUMUZ

Üniversitemizin Stratejik Planında ifade edildiği gibi araştıran, sorgulayan, katılımcı, dinamik, kültürel değerlerine sahip çıkan, ülke ve dünya gerçeklerine duyarlı, evrensel düşünebilen bireyler yetiştirmektir.VİZYONUMUZ

Üniversitemizin Stratejik Planında ifade edildiği gibi ulusal ve uluslararası bilim ve teknoloji dünyası ile örgütsel bağları gelişmiş, kurumsal kültürü ve kimliği güçlü, dünyadaki nitelikli fakültelerle ile eşdeğer bir eğitim ve araştırma kurumu olmaktır.