GÖREVİ

TELEFON NO

Hakan Hüseyin TALAY

Fakülte  Sekreteri

280 1905

Hatice GÖKMEN

Sekreter   (Dekanlık)

280 1903

Nevzat BULUT (ŞEF)

Personel  İşleri

280 1924

Yıldırım BAL

Muhasebe

280 1923

Önder ULUTAŞ (ŞEF)

Taşınır Kayıt Yetkilisi

280 1926

 Sevilcan YUMUK

Öğrenci İşleri

 280 1946

İsmet ELÇİ

(Teknisyen)

Bilgi İşlem

280 1925

Recep TOKAT

BÖLÜM SEKRETERİ

Coğrafya

Felsefe Bölümü

Bilim Tarihi Bölümü

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

280 1921

Yasin KOÇAR

BÖLÜM SEKRETERİ

Bilgi ve Belge Yönetimi

Tarih Bölümü

Fizik Bölümü

280 1910

Kadir ALICI

BÖLÜM SEKRETERİ

Arkeoloji Bölümü

Biyoloji Bölümü

Matematik Bölümü

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Kimya Bölümü

Psikoloji Bölümü

Sosyoloji Bölümü

280 1964

 

 

 

 DESTEK HİZMETLERİ

 

 

 280 19 16

Gülsemin RENÇBER

 Zabit TUNA