GÖREVİ

TELEFON NO

Hakan Hüseyin TALAY

Fakülte  Sekreteri

280 1905

Hatice GÖKMEN

(Sürekli İşçi)

Sekreter   (Dekanlık)

280 1903

Öznur GÜLBAY

(Hemşire) 

Personel  İşleri

280 1924

Yıldırım BAL

(Bilg. İşlet.)

Muhasebe

280 1923

Önder ULUTAŞ (ŞEF)

Taşınır Kayıt Yetkilisi

280 1926

 Sevilcan YUMUK

(Tekniker)

 Öğrenci İşleri

 280 1946

 

İsmet ELÇİ (Teknisyen)   280 1925

 

 

Recep TOKAT

(Teknisyen)

BÖLÜM SEKRETERİ

Coğrafya

Felsefe Bölümü

Bilim Tarihi Bölümü

Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü

 

 

280 1921

 

Yasin KOÇAR

(Memur)

BÖLÜM SEKRETERİ

Bilgi ve Belge Yönetimi

Tarih Bölümü

Fizik Bölümü

 

280 1910

 

 

 

Kadir ALICI

(Bilgisayar İşletmeni)

BÖLÜM SEKRETERİ

Çağdaş Türk Lehçeleri ve Edebiyatları Bölümü

Arkeoloji Bölümü

Biyoloji Bölümü

Matematik Bölümü

Kimya Bölümü

Psikoloji Bölümü

Sosyoloji Bölümü

 

 

 

280 1964

 

 

 

 

 DESTEK HİZMETLERİ

 

 

 

  280 19 16

Gülsemin RENÇBER

(Sürekli İşçi)

 Zabit TUNA

(Sürekli İşçi)