FELSEFE BÖLÜMÜ

2009 yılında kurulan “Felsefe Bölümü”, dört yıl süren lisans programı içermektedir. 2013 yılından itibaren ise bölümümüzde ikinci öğretim programı da açılmıştır.
Entelektüel kültürün temel taşı olarak felsefe, varlık, bilgi ve değer üzerine yapılan geniş kapsamlı düşünsel bir etkinliktir. Bu anlamda evren, toplum ve insan arasındaki ilişkileri ve bunlar üzerindeki düşünceleri kapsayan felsefe, insanın toplum ve evren karşısındaki konumunu, varlığını, bilgisini ve değerini anlaması, algılaması ve değerlendirmesi için vazgeçilmezdir. Öyleyse felsefe, tüm bilim disiplinleri için gereken bir bölümdür. Geleceğin düşünen, araştıran, tartışan, sorgulayan bireylerin yetişebilmesi için de felsefe gereklidir.
Felsefe programının amacı, bilimsel ve felsefi düşünce yöntemlerinin, böylece doğru düşünme yollarının öğretilmesi ve bu yolla evren, toplum ve insana ilişkin gerçeklerin kavranarak ülke ve dünya gerçeklerini anlamaya istekli ve kabiliyetli, Atatürk’ün kurduğu Türkiye Cumhuriyeti’nin temel ilkeleri doğrultusunda, “Hayatta en hakiki mürşit ilimdir” ilkesini benimsemiş bireyler yetiştirmektir. Bu amaçla, bölümün lisans programında, felsefenin çeşitli alanlarına ilişkin tarihsel ve sistematik derslerden verilmektedir. Ayrıca bölümümüzde felsefe eğitiminin tamamlayıcısı olarak görülen bilim tarihi dersleri de yer almaktadır. Yine öğrencilerimizin öğretmen olarak atanabilmeleri için gerekli olan sosyoloji, psikoloji ve mantık dersleri de bölümümüzde verilmektedir.
Sistemli ve birbirini tamamlayan dersler sonucunda, öğrenciler, felsefe alanına ilişkin donanımlı bir bilgi kazanımıyla eğitimlerini tamamlamalarının yanı sıra doğru düşünme, tartışma ortamlarında savlar geliştirebilme ve savlarını savunabilme becerileri kazanmaktadır.
Mezunlarımız “Felsefeci” unvanı alırlar ve toplumun aydın kesimleri ve toplumu aydınlatan bireyler olarak tüm işlerde görev alan, bilgi ve bilimin topluma yayılmasında adeta birer köprü görevi görürler. Öğretmenlik ve akademisyenlik yapabileceği gibi değişik alanlarda çalışabilirler, sosyal bilimler alanında topumun ihtiyacı doğrultusunda istihdam edilebilirler.
Kültür Bakanlığı ve diğer bakanlıkların eğitim ve kültür ile ilgili birimlerinde, TRT ve diğer yayım kuruluşlarında, üniversitelerde, kamu kuruluşları ile özel kuruluşların eğitim, kültür, insan ilişkileri, planlama ve değerlendirmeyle ilgili birimlerinde çalışma olanağı bulmaktadır.
Düşünce üretebilme ve bunları yazılı olarak aktarabilme yeteneği olanlar yazar olarak basında iş bulabilirler. Kişinin kendi ilgi ve yönelimleri ölçüsünde felsefe iş imkânı olarak geniş bir yelpaze sunmaktadır.
Bölümümüz “Felsefe Tarihi” ve “Sistematik Felsefe ve Mantık” olmak üzere iki anabilim dalında faaliyetler yürütülmekte olup, bölüm ve anabilim dallarına dersler bir profesör ve beş yardımcı doçent kadrosuyla yürütülmektedir. Ayrıca bölümümüzde, ikisi ÖYP’li olmak üzere dört araştırma görevlisi bulunmaktadır.