FİZİK BÖLÜMÜ

Atom ve Molekül Fiziği Anabilim Dalı

Prof. Dr. Şeref TURHAN

Genel Fizik Anabilim Dalı
Katıhal Fiziği Anabilim Dalı

Arş. Gör. Duygu KUZYAKA (ÖYP)

Matematiksel Fizik Anabilim Dalı
Nükleer Fizik Anabilim Dalı

Doç. Dr. Aybaba HANÇERLİOĞULLARI

Doç. Dr. Aslı KURNAZ

Yüksek Enerji ve Plazma Fiziği Anabilim Dalı