Kimya Bölümü 2012 yılında kurulmuştur. Şu anda 3 Yardımcı Doçent Öğretim Üyesi bulunmaktadır. 2016-2017 Eğitim-Öğretim yılında bölüme öğrenci alınması planlanmaktadır. Bölümün asıl amacı öğrencileri kimya ve kimya ile ilgili alanlarda araştırma ve geliştirme çalışmaları yapabilecek düzeyde yetiştirmek aynı zamanda bu alanlardaki kalite kontrol laboratuvarlarında gerekli olan bilgi ve becerileri kazandırmaktır.
Kimya ve ilgili alanlardaki bilimsel gelişmelere açık, bilgisini ve yaratıcılığını birleştirebilen, deneysel beceriyi üst düzeyde edinmiş kimyagerler yetiştirmek. Evrensel bilim ve ülke gereksinimlerini karşılayacak nitelikli araştırmalar yapmak ve yayınlamak. Eğitim, araştırma ve uygulamada toplum ve endüstriye katkı sağlamak.
Kimya bölümünün vizyonu eğitim ve araştırma hedeflerini Türkiye'nin güncel gereksinimleri doğrultusunda belirleyen, ulusal ve uluslararası düzeyde araştırma faaliyetleri yaparak bilgi birikimi ve araştırma alt yapısı ile dünya ile rekabet edebilen, kimya ile ilgili konulara katkılar yapan ve problemlere çözümler üretebilen, ulusal ve uluslararası düzeyde saygınlık kazanmış bir bölüm haline getirmektir.
Çeşitli maddelerin yapılarını araştıran ve insanların yararına istenilen özellikte saf ya da karışım halinde maddeler üreten kimyacılar; ilaç, deterjan, yapay lifler (polyester, naylon, çeşitli plastik eşyalar...), içecek, gübre, boyar madde gibi güncel hayatta yaygın olarak kullanılan tüketim malzemelerinin ilk sentezini gerçekleştirmişlerdir. Kimya bölümünden mezun olan öğrenciler, aşağıda başlıklar halinde verilen özel veya devlet kuruluşlarında çalışabilirler: Bunlar; plastik sanayii, ilaç sanayii, boya sanayii, petrokimya, metal sanayii, tekstil sanayii, seramik sanayii, çimento sanayii, deri sanayii, deterjan ve sabun sanayii, gıda sanayii, kozmetik sanayii, cam sanayii, çevre analiz laboratuvarları, biyokimya laboratuvarları, bilimsel araştırma merkezleri ve hastane laboratuvarlarında da çalışabilirler. MKEK, MTA, TSE gibi kamu kuruluşlarında çalışabilirler. Pedagoji sertifikası (öğretmenlik sertifikası) olan kimyacılar, ilköğretim ve ortaöğretim kurumlarında fen bilgisi ve kimya öğretmeni olarak çalışabilirler. Diğer taraftan özel eğitim kuruluşlarında da öğretmenlik yapabilirler.