MATEMATİK BÖLÜMÜ 
Analiz ve Fonksiyonlar Teorisi Anabilim Dalı

Doç. Dr. Turhan KÖPRÜBAŞI

Cebir ve Sayılar Teorisi Anabilim Dalı

Öğr. Gör. Dr. Hakan GÜLER

Öğr. Gör. Dr. Elif ALTINAY ÖZASLAN

Arş. Gör. Semih PİRİ

Geometri Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Zafer ÜNAL

Dr. Öğr. Üyesi Ümit TOKEŞER

Matematiğin Temelleri ve Matematik Lojik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Yaşar BOLAT

Topoloji Anabilim Dalı

Dr. Öğr. Üyesi Sibel DEMİRALP

Uygulamalı Matematik Anabilim Dalı

Prof. Dr. Yaşar BOLAT

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet DAŞDEMİR

Arş. Gör. Dr. Melike KAPLAN YALÇIN

Arş. Gör. Murat GEVGEŞOĞLU (ÖYP)