1. Menüye atla
  2. İçeriği geç
  3. Alt bilgiyi geç

Fakültemiz Fizik Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Özgür ÖZTÜRK'ÜN yürütücüsü olduğu. “Sol-Gel yöntemiyle üretilen nadir toprak elementi ve geçiş metali katkılı seyreltik manyetik yarı-iletken nano parçacık ve filmlerin mikro-yapı, elektrik,optik ve mikro-mekanik özelliklerinin belirlenmesi”

(TÜBİTAK“3001 Başlangıç Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı" Proje No: 114F259, 2014-2016)

 isimli TÜBİTAK projesi kabul edilmiştir.

Hocamızı kutlar başarılarının devamını dileriz.

DEKANLIK MAKAMI