Sosyoloji, toplumu inceleyen bilim dalıdır. Sosyoloji alanında çalışanlar toplum yapısı, toplumsal değişim, tabakalaşma, toplumsal cinsiyet, kent, kır, din, insan davranışının toplumsal temelleri, kültür, kurumsal yapılar, örgütler ve grup dinamikleri gibi pek çok meseleyi hem teorik hem de saha araştırmalarına dayanan bir bakış açısıyla çözümlemeye çalışır.

Bir bilim/disiplin olarak “sosyoloji” toplum yapısını, toplumsal ilişkileri ve sosyal sorunları sistematik bir analiz düzeyinde araştırmayı amaçlar. Sosyoloji bölümü bu analizleri gerçekleştirebilecek, toplumsal süreçlere dair farklı bakış açıları geliştirebilecek ve problemlere çözüm getirebilecek sosyologlar yetiştirmeyi hedeflemektedir.

Bölüm mezunları kamu kurumlarında, belediyelerde, bakanlıklarda, ulusal ve küresel sivil toplum kuruluşlarında, düşünce kuruluşlarında danışman ve/veya araştırmacı olarak çalışabilmekte, özel sektörde çalışma imkânı bulabilmektedir. Ayrıca belli yükümlülükleri yerine getirip pedagojik formasyon alanlar kamuda ve özel sektörde öğretmenlik yapabilmektedir.