Kastamonu Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi, Gazi Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı olarak Milli Eğitim Bakanlığı’nın 12.08. 2003 tarih ve 20919 sayılı yazısı üzerine 28.03.1983 tarih ve 2809 sayılı yasanın değişik ek 30’uncu maddesine göre Bakanlar Kurulu tarafından 25.08.2003 tarihinde kurulması kararlaştırılmış ve bu karar 28 Ağustos 2003 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmıştır.
Aynı yıl Fen-Edebiyat Fakültesi bünyesinde açılmış bulunan Tarih bölümüne, 2003–2004 Eğitim-Öğretim yılında öğrenci alınarak öğrenime başlanmıştır. Tarih bölümü, 2006–2007 bahar döneminde ilk mezunlarını vermiştir.
Bölümün amacı, ilkçağdan başlayarak toplumsal bir varlık olan insanı, tarihsel olarak siyaset, ekonomi, din ve sanat gibi geniş kavramlarla birlikte mukayeseli bir yaklaşımla ele alarak bilimsel esaslara göre araştırıp incelemek ve öğretmektir. Genel olarak tarihin ve Türk tarihinin özellikle yakın zamanlar başta olmak üzere bütün dönemlerini dünya tarihi çerçevesinde bilimsel esaslara göre araştırıp incelemek, yeni araştırma yöntemleri geliştirmek, ayrıca lisans düzeyinde tarih alanında araştırmalar yapabilecek, arşivler, kütüphaneler ve benzeri tarih ve enformasyonla ilgili çeşitli kuruluşlarda çalışabilecek elemanlar yetiştirmek ve tarih öğretmeni olmayı hedefleyen öğrencilere Mili Eğitim Bakanlığı’nın öngördüğü şartları yerine getirmeleri halinde bunun için gerekli olan alan bilgisi kazandırmaktır.
Tarih bölümü programı içerisinde Eskiçağ Tarihi, Ortaçağ Tarihi, Yeniçağ Tarihi, Yakınçağ Tarihi, Genel Türk Tarihi ve Türkiye Cumhuriyeti Tarihi alanları bulunmaktadır. 2013–2014 eğitim-öğretim yılı itibariyle Tarih Bölümünde 300 öğrenci eğitim öğretim görmektedir.
Tarih Bölüm Başkanlığı, 2008-2009 öğretim yılından itibaren Kastamonu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Tarih ABD Başkanlığı bünyesinde açılmış bulunan Yakınçağ Tarihi Bilim Dalında Yüksek Lisans öğrencisi yetiştirmektedir. Bunun yanı sıra 2013–2014 öğretim yılı itibariyle Tarih Tezli Yüksek Lisans Programı bünyesinde de öğrenci yetiştirecektir.

BÖLÜM BAŞKANLARI:
1. Prof. Dr. Mehmet Serhat YILMAZ (2003-2011)
2. Prof. Dr. Cevdet YAKUPOĞLU (2011-2014)
3. Dr. Ercan ÇELEBİ (2014-2015)
4. Prof. Dr. Mehmet Serhat YILMAZ (2015- .......)