TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ

Eski Türk Dili Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. Üyesi Kaan YILMAZ 

Eski Türk Edebiyatı Anabilim Dalı 

Doç. Dr. Abdullah AYDIN 

Türk Halk Edebiyatı Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. Üyesi Gülten KÜÇÜKBASMACI 

Yeni Türk Dili Anabilim Dalı 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Malik BANKIR  

Dr. Öğr. Üyesi Yasin ŞERİFOĞLU 

Yeni Türk Edebiyatı Anabilim Dalı 

Prof. Dr. Şahmurat ARIK 

Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Onur HASDEDEOĞLU 

Dr. Öğr. Üyesi Tuba DALAR